Uw privacy

Wij nemen de privacy van onze klanten, relaties en websitebezoekers heel serieus. Uw persoonlijke gegevens zullen wij nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

ONZE GEGEVENS

eldoradomedia
https://eldorado.media
info@eldoradomedia.nl
Van den Boetzelaerlaan 83
2967 XB Langerak
+31 184 683154
KvK 24449832
BTW-id NL001473844B33

PERSOONSGEGEVENS, DIE WIJ VERWERKEN

Bij het gebruik van onze diensten, producten en website verstrekt u verschillende gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder ziet u de gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke functies op deze website u gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@eldoradomedia.nl, dan verwijder ik deze informatie direct.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Verbeteren van de website en afstemmen van onze diensten en producten op uw voorkeuren.
 • Als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Eldoradomedia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eldoradomedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien beschikbaar):

 • Google Analytics – Bezoekersstatistieken
COOKIES EN/OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

De website van eldoradomedia gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

FUNCTIONELE COOKIES

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

ANALYTISCHE COOKIES

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op onze website in kaart te brengen. Met als doel de website en uw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers. De bewaartermijn van deze gegevens is 26 maanden.

COOKIES UITSCHAKELEN EN/OF VERWIJDEREN

Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. 

Mogelijkheden die u hierin hebt:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in de browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Meer informatie over cookies:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door eldoradomedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eldoradomedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er verder op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@eldoradomedia.nl.

Uw persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL): de gegevens die u verstrekt via onze website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het voorvoegsel ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens die door eldoradomedia of door eerdergenoemde derden worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.
WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 februari 2020 en kan op ieder moment gewijzigd worden.